Venteliste båtplasser

Medlemmer på venteliste i kategori A etter vedtektenes § 4-6 (fast bosatte i Inndyrsområdet (Skaugvold–Sund)

Navn:Ansiennitet fra:Merknader:
Fritz Hansen30.11.2016Har fått tilbud, vil vente
Andre Solvoll03.09.2020Har fått tilbud, vil vente
Karl Johnny Holand-Nilsen06.06.2021
Kristoffer Brandtzæg14.06.2021
Lasse Willumsen19.06.2021
Johnny Halvorsen11.08.2021
Ole Aleksander Moen13.06.2022
Vidar Børge Aas17.08.2022
John Tessem17.04.2023
Dan-Jøran Antonsen14.08.2023