Om Tormodbrygga

Tormodbrygga, i den gamle bebyggelsen ved Inndyrvågen, er en viktig del av tettstedets identitet.

Brygga ble bygd ved forrige århundreskifte i Festvåg i Lofoten, hvor den ble brukt til sildesalting, fiskemottak, bolig og butikk. I 1910 kjøpte og flyttet Pareli Danielsen bygningen til Inndyr. I 1919 overtok sønnen Tormod og begynte med landhandel. Han bodde der sammen med familien sin fra 1921. I 1952 ble butikkdriften avviklet. Senere har Tormodbrygga vært brukt til lager og verksted.

På begynnelsen av 90-tallet var den i svært dårlig forfatning. Inndyr båtforening kjøpte brygga i 1992 og startet arbeidet med å restaurere i 1999. For å kunne ta lokalene midlertidig i bruk til pub m.m. ved Midtsommertreffet i juni 2004 og innvie dem vinteren etter, krevdes stor innsats, både arbeidsmessig og på finansieringssiden. Arbeidene med brygga er et av de største dugnadsprosjektene i Inndyr. Minst 20-30 personer har jobbet på dugnad med restaureringen på ulike tidspunkt. I tillegg trengtes det langt mer penger enn båtforeningen hadde. For å dekke opp dette ble det tatt opp private lån, arrangert fester og solgt bilder av brygga utført av en lokal kunstner. I tillegg ble det sendt ut ”tiggerbrev” som innbrakte mange små og store pengegaver fra lokalbefolkningen og næringslivet. Det ble gitt økonomisk støtte fra kommunen og Aetat, samt fra Riksantikvaren gjennom tettstedsprogrammet. Det ble også oppnådd gode avtaler på innkjøp av materialer fra et firma som ønsket å støtte prosjektet. Inndyr båtforening var ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

I tillegg til å huse båtforeningen, leies lokalene ut til lag og foreninger.

Se flere bilder her