Om Inndyr

Inndyr er et tettsted og administrasjonssenteret i Gildeskål kommune i Nordland. Tettstedet har 686 innbyggere per 1. januar 2016, og ligger ved riksvei 838. Inndyr sentrum ligger ved den idylliske Inndyrsvågen, på sommerstid en mye brukt havn for turister og båtfolk.

Inndyr ligger ca ni mil sør for Bodø, og ligger avstikker fra Fylkesvei 17, som også er kalt kystriksveien. I luftlinje er det ca 35 km sør-vest for Bodø.

Her finnes bank, matbutikk, byggevarebutikk, utleiesentral, ungdomshus og det er anløpskai for hurtigbåt. Fra den gamle “Christensenkaia” går det hurtigbåt til Sør-Arnøy og Våg på Sandhornøy.

Av severdigheter i nærheten kan nevnes visningsanlegget Salmon Center på Øya og  Gildeskål kirkested.

I årene 2004-2005 gjennomførte man Tettstedsprosjektet på Inndyr hvor man anla miljøgate og torg i sentrum av tettstedet.

Inndyr var allerede på begynnelsen av 1600-tallet et viktig sted i Nordland, med bl.a. lensherresete. Nordlandsmuseet på Gildeskål kirkested gir mer informasjon om Inndyrs og Gildeskåls historie. Museet har fra høsten 2009 kontor sammen med biblioteket ved nye Inndyr skole.

På grunn av den kalkrike grunnen har området rundt Inndyr en særlig stor forekomst av ulike typer orkidéer.

Inndyr har de siste årene vært preget av stor byggeaktivitet. Nytt syke- og aldershjem (Gibos) kom i 2003, kulturhus med idrettshall, skytebane og klatrevegg sto ferdig sommeren 2009. Nye Inndyr skole med moderne løsninger ble tatt i bruk til skolestart høsten 2009.

Inndyrs lokale idrettslag heter Splint.