Korttidsutleie av båtplass

Styret eller den de bemyndiger skal godkjenne og administrere all korttidsleie/framleie av medlemmers tildelte båtplasser. For å kunne komme i betraktning som leier av korttidsplass/framleie, kreves medlemskap i båtforeningen.

Leier plikter å rette seg etter de reglene som gjelder for bruk av foreningens båtplasser. Den leide plassen kan tas i bruk når medlemskap er opprettet og betalt, og havnesjefen har gitt klarsignal for å ta i bruk plassen.

Medlemskontingent: kr 300 pr år.

Båtplassleie: Det beregnes månedsleie med 15 % av årsleie for fast båtplass.

Båtplassbredde
Årsleie fast
båtplass
Månedsleie
korttidsplass
Ukesleie
korttidsplass
Inntil 1,25 mtr. 1125 169 30
Inntil 2,5 mtr. 2250 338 50
Inntil 3.0 mtr. 2700 405 60
Inntil 3,5 mtr. 3150 473 65
Inntil 4,0 mtr. 3600 540 70

Hvis du har egen båtplass du ikke skal bruke for en periode, eller har behov for å leie, så er kontaktpersonen i båtforeningen:

Havnesjef Bjørn Ove Olsen

Tlf nr: 913 76 713

E-post: aprillia@me.com