Båtplass

Følgende vilkår er bestemt i vedtektene som hovedregel for å kunne få båtplass:

§ 4-1 Fast båtplass i IBF`s bryggeanlegg tildeles de som oppfyller følgende krav:

  • må være medlem av foreningen
  • medlemskontingent og årsavgift må være betalt innen forfall
  • må delta i dugnader, fortrinnsvis på bryggeanlegget der båten ligger, men også ellers etter anvisning av havnesjef/bryggeformenn.

Søknad om båtplass skal sendes skriftlig til styret fortrinnsvis på fastsatt skjema. Ved bytte av større eller mindre båt må styret kontaktes. Det er styret eller den som styret bemyndiger som har rett til å endre/tilpasse størrelsen på båtplassen.

For korttidsleie av båtplass se her.